Thứ Tư, 11 tháng 8, 2021

Phần mềm lập trình PLC Delta ISP Soft

 https://drive.google.com/file/d/0B3jb6M-ZEPLwTDdPLUlmLVkxd2s/view?resourcekey=0-lqTlHnlHC0rC1QtpU5xEtA

Bước 1: Quý khách vào download Phần mềm lập trình PLC Delta ISP Soft TẠI ĐÂY. Sau đó Quý khách giải nén và chạy ISPSoft.exe

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, chúng ta mở Folder COMMGR_V1.04 chạy file setup.exe để cài giao tiếp Driver của phần mềm ( Bắt buộc )

Bước 3: Sau khi cài đặt thành công, chúng ta tiến hành mở Phần mềm lập trình PLC Delta - ISP Soft như hình bên dưới

Quý khách có thể xem Video Hướng dẫn cài đặt Phần mềm lập trình PLC Delta ISP Soft. Chúc Quý khách cài đặt Thành công 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét