Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

plcInput PLC sink ngược lại. Output PLC source: tức dòng đi ra, đấu com (+), xuất (+) cho tải Output PLC sink

 Input PLC source: tức dòng đi ra, đấu com (-), cảm biến, nút ấn xuất (+) vào input PLC.

Input PLC sink ngược lại.
Output PLC source: tức dòng đi ra, đấu com (+), xuất (+) cho tải
Output PLC sink: dòng đi vào, đấu com (-), xuất (-)
chìm -NPN - cung cấp đường dẫn đến 0VDC
đường Sourcing -PNP -provides đến 24VDC

 Đối với các thiết bị điện sử dụng Input và Output dạng Logic thì đều cần phải quan tâm đến Sink và Source (trừ những thiết bị chỉ mặc định là 1 trong 2 loại).

Chúng ta cùng tìm hiểu cách phân biệt Sink và Source trong nội dung bài viết dưới đây.

Các thiết bị trong cùng hệ thống phải sử dụng Logic giống nhau mới có thể giao tiếp được với nhau trực tiếp.

– Sink hay Source liên quan đến chiều đi của dòng điện vào/ra khỏi các chân Input/Output của thiết bị.

– Cụ thể: Input và Output của PLC Mitsubishi FX (đầu ra transistor).

Theo nguyên tắc “Dòng điện luôn đi từ cực dương về cực âm.” Chúng ta cùng xem ảnh dưới để hiểu thêm về sự khác nhau giữa Sink và Source .

Sink và Source

– Với sơ đồ Sink Input: Dòng điện đi vào chân S/S và ra khỏi chân X, thiết bị nối về phải có đầu ra âm (ví dụ cảm biến NPN).

 Ngược lại, với sơ đồ Source Input, dòng điện đi vào chân X và ra khỏi chân S/S, thiết bị nối về phải là loại đầu ra dương (Ví dụ cảm biến PNP).

– Với PLC loại Sink Output, dòng điện đi vào chân Y và ra ở chân COM.
– Với PLC loại Source Output, dòng điện đi vào ở chân +V và ra ở chân Y.
 Từ đây ta phải lựa chọn cách đấu nối ở tải cho phù hợp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét