Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

SIMULATION PID S7-1200]

 [SIMULATION PID S7-1200]


Chúng ta có cục PLC thật, nhưng ko có cảm biến, như vậy chúng ta có thể tự tạo ra 1 cảm biến và setup cho nó tăng giảm như 1 cảm biến thật để đưa vào khối PID. Và quan trọng nhất là thấy được thuật toán sử dụng của khối PID.


Ở đây ngoài PID ra còn giúp bạn khai báo các Trend trên WinCC, lập trình VB Script.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét