Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Truyền thông mobus RS485

 https://www.lazada.vn/products/module-truyen-thong-rs485-fx1n-fx2n-fx3g-fx3u-485-bd-fx3u-485adp-mb-i310838535-s497892733.html?

truyền thông mobus FX 3U, FX1N, FX2N các họ này giống nhau. Đều đọc mobus .

Win CC

0 nhận xét:

Đăng nhận xét