Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2021

Video: Modbus Tester là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Video: Modbus Tester là gì và cách sử dụng nó như thế nào?

Vấn đề
Cần một công cụ đơn giản có thể đọc các thanh ghi Modbus.

Dòng sản phẩm
Modbus Tester

Nguyên nhân
Chẩn đoán thông tin liên lạc hoặc xác minh các giá trị.

Resolution
Modbus Tester là một chương trình đọc / ghi thanh ghi đơn giản. Ảnh chụp màn hình dưới đây trình bày chi tiết từng khối giá trị thường được sử dụng và video dưới đây cho biết cách đọc và ghi vào các thanh ghi. Lưu ý: Modbus Tester được mã hóa cứng thành cổng 502.

Đính kèm là một bản sao của chương trình: Tester.exe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét