Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

Bộ đọc tín hiệu tương tự analog FX2N-4AD

 Kết nối chân ngõ vào:


Khối đặc biệt FX2N-4AD có tác dụng nhận tín hiệu điện áp hay tín hiệu dòng điện từ bên ngoài qua các ngõ vào V+ và I+. FX2N-4AD có 4 kênh từ CH1 đến CH4.


Khi đầu vào tín hiệu là dạng điện áp thì tại nguồn cấp, chân dương (V+) nối với chân [V+] (FX2N-4AD) và chân âm (0V) nối với [VI-] (FX2N-4AD).
Khi đầu vào là tín hiệu dạng dòng điện thì tại nguồn cấp, chân dương (V+) nối với chân [V+] và [I+] (FX2N-4AD) và chân âm (0V) nối với [VI-](FX2N-4AD).
Xử lý tín hiệu tương tự:


FX2N-4AD có 3 chế độ.
Chế độ 0: Điện áp vào từ -10V tới +10V --> kết quả đầu ra từ -2000 tới 2000.
Chế độ 1: Dòng điện vào từ 4mA tới +20mA --> kết quả đầu ra từ 0 tới 1000.
Chế độ 2: Dòng điện vào từ -20mA tới +20mA --> kết quả đầu ra từ -1000 tới 1000.

Bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm #0:
Nơi khai báo chế độ đầu vào theo 3 chế độ như nói ở trên.
Dạng khai báo H CH4 CH3 CH2 CH1
0: Chế độ 0: Điện áp vào từ -10V tới +10V.
1: Chế độ 1: Dòng điện vào từ 4mA tới +20mA.
2: Chế độ 2: Dòng điện vào từ -20mA tới +20mA.
3: Tắt - không sử dụng.


Ví dụ: setting H3310.
Kênh CH1: Chế độ 0: Điện áp vào từ -10V tới +10V.
Kênh CH2: Chế độ 1: Dòng điện vào từ 4mA tới +20mA.
Kênh CH3 và CH4: Tắt - không sử dụng.

Bộ nhớ đệm #1, #2, #3, #4:
Cài đặt số lượng lấy mẫu cho từng kênh tương ứng (CH1,CH2,CH3,CH4), giá trị mặc định là 8, tốc độ cao thì cài giá trị 1.
Số lượng lấy mẫu càng cao thì thời gian xử lý dữ liệu càng dài.

Bộ nhớ đệm #5, #6, #7, #8:
Chứa giá trị kết quả trung bình số lượng lấy mẫu cho từng kênh tương ứng (CH1,CH2,CH3,CH4).

Bộ nhớ đệm #9, #10, #11, #12:
Những bộ nhớ đệm này chứa giá trị hiện tại đang được đọc bởi mỗi kênh đầu vào tương ứng (CH1,CH2,CH3,CH4).


Những

0 nhận xét:

Đăng nhận xét