Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

[PID S7-1200 WITHOUT PID COMPACT]

 [PID S7-1200 WITHOUT PID COMPACT]

Hiện nay PLC đời mới hỗ trợ cho các bạn tận "răng" bằng các khối hàm tích hợp. Nhưng nó cũng sẽ là "con dao 2 lưỡi" cho người nghiên cứu. Sẽ không hiểu bên trong khối đó thực hiện những gì: ex: PID; PTO; PWM; Analog....
Vậy khi sử dụng thuật toán PID mà các bạn ko dùng đến khối PID Compact thì phải làm như thế nào?
Quay trở lại với lúc các bạn sử dụng vi điều khiển, thuật toán như vậy, nhưng bây giờ viết Ladder cho dễ nhìn.0 nhận xét:

Đăng nhận xét