Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Sim_EKB_Install_2021_06_01

 


79/ 100

Download Sim_EKB_Install_2021_06_01

Phiên bản ra ngày 1/6/2021 mới nhất tới thời điểm hiện tại, bộ sung License cho TIA Portal V17

Nội dung

Simatic EKB:

Việc mua các license key của Siemens là rất đắt đỏ cho những người nghiên cứu, học tập. Sim EKB giúp sản sinh ra các Licsenses Key để cho anh em nghiên cứu học tập dễ dàng. Hay nói trắng ra là phần mềm tạo key lậu

Trong Automation License Manager bạn có thể xem phần nào còn thiếu License Key thì vào EKB tìm, sau đó chọn Select và nhấn Install Long nhé.

Sim EKB Install 2021 06 01

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:

EKBInst Manual.pdf

https://drive.google.com/file/d/1KpgZ23rRtUdeMGR9qPhAoCOf1HfXnWBu/view

https://mega.nz/file/Ls1m1aKA#PrzEmXjw_hVydbmKWcG77MK3Ry8zE1aCfyMzlRdPoqg

0 nhận xét:

Đăng nhận xét