Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2021

AutoCAD - Lệnh SELECT SIMILAR - chọn nhiều đối tượng có thuộc tính giống nhau bằng một thao tác

 Cùng với lệnh FILTER, QUICK SELECT thì lệnh SELECT SIMILAR được sử dụng trong việc chọn nhiều đối tượng có cùng thuộc tính.Có 2 cách để gọi lệnh Select Similar:

1. Cách 1:
- Command: SELECTSIMILAR ↲
- Select objects or [SEtting]: click chọn đối tượng ↲
(các đối tượng có thuộc tính giống nhau đã được chọn).


2. Cách 2:
- Click lên đối tượng cần chọn, click chuột phải lên đối tượng vừa chọn, chọn Select Similar. Các đối tượng giống nhau đã được chọn.


Cách nào ở trên cũng đều chọn được các đối tượng có cùng THUỘC TÍNH. Thế nhưng thuộc tính này là gì ? Tôi muốn chọn tất cả đối tượng có màu số 2 (yellow/ vàng) thì phải làm sao? chọn đối tượng có tên là abc thì phải làm sao ?
Tất nhiên là có cách thôi:
- Command: SELECTSIMILAR ↲
- Select objects or [SEtting]: SE ↲
- Bảng Select Similar Settings xuất hiện, ở đây các bạn tha hồ lựa chọn các thuộc tính.


     + Color: chọn các đối tượng giống nhau về màu sắc
     + Layer: chọn các đối tượng giống nhau về layer
     + Linetype: chọn các đối tượng giống nhau về linetype (kiểu đường nét: continous, hidden, center,...)
     + Linetype scale: chọn các đối tượng giống nhau về linetype scale (tỷ lệ scale của đường nét).
     + Lineweight: chọn các đối tượng giống nhau về độ dày của đường nét.
     + Plotstyle: chọn các đối tượng giống nhau về kiểu in
     + Object style: chọn các kiểu đối tượng giống nhau
     + Name: chọn các đối tượng giống nhau về cách đặt tên.

Lưu ý: lệnh này chỉ thực hiện được ở các phiên bản cad đời cao (2010, 2011, 2012,..).0 nhận xét:

Đăng nhận xét