Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Điều khiển từ xa dựa trên SIMATIC S7 qua DNP3- và IEC 60870-5-Proto

 Điều khiển từ xa dựa trên SIMATIC S7 qua DNP3- và IEC 60870-5-Protocol

https://support.industry.siemens.com/cs/document/87447188/
Trạm điều khiển giao tiếp với các trạm ra qua Ethernet bằng DNP3 và IEC 60870-5 giao thức điều khiển từ xa.
Tổng quan về ví dụ ứng dụng
Ba trạm được kết nối với một trung tâm điều khiển. Các sản phẩm khác nhau từ danh mục SIMATIC được sử dụng.
Các trạm phát sóng có sẵn trong 3 phiên bản:
S7‑1500 với TIM 1531 IRC
S7‑1200 với CP 1243‑1
ET 200SP (dựa trên S7-1500) với CP 1542SP ‑ 1 IRC
Phần mềm WinCC TeleControl được cài đặt tại trạm điều khiển, làm cho trạm điều khiển DNP3- hoặc IEC 60870-5-master.
Điều khiển từ xa dựa trên SIMATIC S7 qua DNP3- và IEC 60870-5-Proto Điều khiển từ xa dựa trên SIMATIC S7 qua DNP3- và IEC 60870-5-Proto

Tải xuống tia 15.1
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/87447188/87447188_DNP3_Telecontrol_DOC_V20_en.pdf
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/87447188/87447188_DNP3_Telecontrol_CODE_V20.zip
https: // support siemens.com/cs/attachments/87447188/87447188_IEC_Telecontrol_DOC_V20_en.pdf
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/87447188/87447188_IEC_Telecontrol_CODE_V20.zip

0 nhận xét:

Đăng nhận xét