Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Điều khiển từ xa dựa trên SIMATIC S7 qua Giao thức DNP3- và IEC 60870-5

Trạm điều khiển giao tiếp với các trạm ra ngoài qua Ethernet sử dụng giao thức điều khiển từ xa DNP3 và IEC 60870-5.

Tổng quan về ví dụ ứng dụng
Ba trạm được kết nối với một trung tâm điều khiển. Các sản phẩm khác nhau từ danh mục SIMATIC được sử dụng.
Các trạm phát hành có sẵn trong 3 phiên bản:

  • S7‑1500 với TIM 1531 IRC

  • S7‑1200 với CP 1243‑1

  • ET 200SP (dựa trên S7-1500) với CP 1542SP ‑ 1 IRC

Phần mềm WinCC TeleControl được cài đặt tại trạm điều khiển, làm cho trạm điều khiển trở thành DNP3- hoặc IEC 60870-5-master.


Lợi ích
Giải pháp được trình bày trong tài liệu này cung cấp cho bạn những lợi ích sau:

  • Sử dụng giao thức DNP3- hoặc IEC 60870-5 tiêu chuẩn.

  • Giám sát và kiểm soát hiệu quả và an toàn các nhà máy chế biến.

  • Giải pháp SIMATIC đồng nhất, vì danh mục SIMATIC cung cấp phần mềm và phần cứng cho DNP3- và IEC 60870-5-master và outstations.

  • Có thể kết nối với tất cả các hệ thống chuẩn DNP3- và IEC 60870-5-master.

Tải xuống
  Tài liệu Giao thức DNP3 (2,0 MB)
 Registrierung notwendig  Dự án DNP3 Giao thức TIA Cổng thông tin V16 Cập nhật 3 (33,5 MB)

  Tài liệu Giao thức IEC 60870-5 (2,1 MB)
 Registrierung notwendig  Giao thức Dự án IEC 60870-5 TIA Portal V16 Cập nhật 3 (2,1 MB)


Thay đổi cuối cùng
Chương mới 6.3 (Ghi nhật ký thẻ)

Thông tin an ninh
Để bảo vệ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống, máy móc và mạng chống lại các mối đe dọa mạng, cần phải thực hiện - và liên tục duy trì - một khái niệm bảo mật CNTT toàn diện, hiện đại. Các sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét