Thứ Sáu, 7 tháng 1, 2022

Cấu hình máy win cc simens

 Bạn cần coi lại cấu hình máy tính:


1. Máy ES - Engineering Software - là máy dùng thiết kế thì cấu hình tối thiểu phải là CoreI5, Ram 8G,... Nhưng nó là dòng máy Workstation. Có vẻ cùng cấu hình như máy các bạn mua chỉ là máy Office rồi đem sử dụng cho máy công nghiệp thì có vẻ không đúng lắm. Có thể nó chạy được không ổn.

2. Máy RT - Runtime - Cấu hình cũng tầm CoreI3, ram 4G nhưng dòng máy phải là IPC - Industrial PC. Dòng máy tính phục vụ công nghiệp.

Các bạn dùng Office rồi làm máy ES, RT cho nên phải hơn 1 bậc (CoreI5 --> CoreI7, CoreI3 --> CoreI5... và Ram cũng thế)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét