Thứ Tư, 19 tháng 1, 2022

NetToPLCsim Phần mềm giúp PLCSIM giao tiếp qua mạng

 https://drive.google.com/file/d/1nWjgdstL-Lmy2f4i_SgQH42HuAsKjSKT/view

1- Tổng quan

NetToPLCsim là 1 phần mềm Miễn Phí, cho phép bạn kết nối tới PLCSIM trên 1 máy tính từ máy tính khác thông qua mạng LAN, giao tiếp TCP/IP (Iso-On-TCP). NetToPLCsim giúp PLCSIM giao tiếp thiết bị ngoại vi thông qua cổng mạng máy tính, biến máy tính bạn trở thành 1 PLC có cổng mạng thực với PLCSIM.

Nettoplcsim

Chức năng này khá cần thiết khi bạn không có PLC nhưng muốn test 1 số ứng dụng hay HMI giao tiếp tới PLC qua cổng mạng thực.

2- Tải về

Tải về NetToPLCSim

3- Sử dụng

Thao tác khá đơn giản:

1-Add PLC,

2- Đặt tên

3- Trỏ tới cổng mạng máy tính

4- Trỏ tới PLCSIM, xong nhớ chọn cho đúng Rack/Slot của CPU

5- OK

6- Start Server chạy ứng dụng

NetToPLCsim setup

0 nhận xét:

Đăng nhận xét