Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

các đời dòng fx

 nên mua FX 3U ( FX3UNC) để tiến hành nghiên cứu học tập thì tốt hơn vì trang bị đầy đủ tính năng cần thiết học tập . Giá cả phải chăng

FX 3U còn có modul nâng cấp được mạng LAN 0 nhận xét:

Đăng nhận xét