Thứ Ba, 22 tháng 2, 2022

K4M100 TRONG PLC MITSUBISHI LÀ GÌ ???

 K4M100 TRONG PLC MITSUBISHI LÀ GÌ ???

- Khi đọc tài liệu của hãng ta thường xuyên gặp định dạng như trên. Đó là định dạng để ghép nhiều bit thành một thanh ghi.
+Ta thường thấy các thanh ghi như : D, R, SD, … là các thanh ghi có kích thước 16bit . Tức là các thanh ghi đó được cấu thành từ 16Bit.
+ M là vùng nhớ phụ với kích thước dữ liệu là 1bit. Với định dạng trên thì ta đang ghép 16bit M lại để tạo thành một thanh ghi 16bit. Ta có định dạng tổng quát như sau :
KnAm
Trong đó :
+ n (nhận giá trị từ 1-8) là thông số cho biết số lượng bit sẽ được ghép nối . Số lượng bit được tính theo công thức sau : Số bit = n*4
+ A là vùng nhớ sẽ được sử dụng để ghép thanh ghi, A thường là : X, Y, M
+ m là số thự tự của bit bắt đầu chuỗi bit sẽ được ghép nối
Ví dụ : K4M100 => Đây là thanh ghi 16bit được ghép từ 16bit M, từ M100 -> M115
K2X0 => Đây là thanh ghi 8bit được ghép từ 8bit X , từ X0 -> X7
Dưới đây là một vài câu lệnh cụ thể:
6
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'M8000 Giá của thanh ghi DO được sao chép vào thanh ghi K4M200 [MO DO Device/Label M8000 K4M200 123 Current Value DataT 123 Word Giá trị của thanh ghi K4X0 được sao chép sang thanh ghi K4Y0 Hay bản chất là 16bit XO->X17 lần lượt được sao chép sang YO-> Y17 Số hạng X3 0 0 [ΜΟν 0 X000 K4X000 -32763 TƯƠNG ĐƯƠNG K4Y000 -32763 X001 ATா X017 000 Y001 017'
Tự động hóa ATVN.
Trường đào tạo máy tính

0 nhận xét:

Đăng nhận xét