Mình thấy có nhiều bạn hỏi về vấn đề report kết nối cơ sở dữ liệu SQL bằng VB. Thực ra các bạn không cần phải mắc công vậy, Siemens đã hỗ trợ một giải pháp toàn diện liên quan đến vấn đề này bao gồm Process Historian và Information Server.

Phần mềm này chuyên về report, có report theo Thời gian, Trigger (Sự kiện - ví dụ bơm fail thì xuất report). Các định dạng được hỗ trợ cũng rất đa dạng, Word, Excel, PDF,...

Có thể phân tích số liệu như tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, giá trị trung bình trong một khoảng thời gian. Ví dụ bạn cần biết mực nước cao nhất trong ngày là bao nhiêu, lưu lượng trung bình trong ngày,...

Đây là video clip demo project để giúp các bạn hiểu rõ hơn.