Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

SUY NGHĨ THẾ NÀO, HÀNH ĐỘNG THẾ ẤY!

 SUY NGHĨ THẾ NÀO, HÀNH ĐỘNG THẾ ẤY!

1. Nghĩ sai, càng làm càng sai.
2. Nghĩ gần, không bao giờ đi được xa.
3. Nghĩ nhỏ, chuyện lớn đến t.a.y cũng chẳng biết làm thế nào.
4. Nghĩ lung tung, làm lộn xộn.
5. Nghĩ tự ti, làm rón rén.
6. Nghĩ ngh.èo, ngh.èo bền vững.
7. Nghĩ khó, mọi thứ đều thấy không dễ dàng.
8. Nghĩ cái lợi trước m.ắ.t, không chuốc h.ọa vào thân cũng thiệt cái lợi lâu dài.
9. Nghĩ cầu ổn định, m.ắ.t thấy cơ hội mà đâu muốn nắm lấy.
10. Nghĩ như một người làm công, mãi chẳng có g.a.n làm chủ.
11. Nghĩ như một t.iể.u n.hâ.n, đứng cạnh quân t.ử tự biết không xứng.
12. Nghĩ vấn đề là ở người khác, vấn đề không giải quyết được.
13. Nghĩ nhiều mà không làm, b.ấ.t t.à.i.
14. Nghĩ mà cũng lười, ă.n h.ạ.i.
15. Để có thể trở thành một người thành đạt trong sự nghiệp và cuộc sống thì cần:
- Nghĩ đúng, làm đúng.
- Nghĩ xa rộng, làm lớn bền.
- Nghĩ rành rọt, làm rõ ràng.
- Nghĩ tích cực, làm thiện lương.
- Nghĩ thành công, làm đại sự.
--------------------------------
Có thể là hình ảnh về đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết '限 Business HBA School hbr.edu.vn Lường tường Ý 海 ường Hành Äộ™ng ut SUY NGHĨ TẠO NÊN HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG TẠO NÊN THÓI QUEN, THÓI QUEN TẠO NÊN TÍNH CÁCH, TÍNH CÁCH TẠO NÊN SỐ PHẬN'

0 nhận xét:

Đăng nhận xét