Sửa chữa bảo dưỡng động cơ điện các loại

Cơ điện HUẾ HƯƠNG chuyên: - Quấn mới, sửa chữa động cơ điện, mô tơ điện các loại.... - Máy phát điện. - Nồi cơm điện, quạt điện.... - Nhận làm kích điện

Nhận làm mạch invert 12 ra 220V, mạch kích cá công suất theo yêu cầu

Công suất 1000W: Đánh bắt cá trên thuyền (sông, ao, hồ...).

Nhận lắp đặt tủ điện bảng điện

Sửa chữa thay thế lắp mới bảng điện tủ điện điều khiển động cơ

Bán Ronha kiểm tra roto

Ronha thiết bị không thể thiếu thợ điện cơ. Bán phân phối toàn quốc

Bán sách, sơ đồ quấn các loại động cơ, tài liệu

Sách kinh nghiệm ghi chép tất cả các sơ đồ động cơ, máy phát điện từ đơn giản đến phức tạp, sách được ghi từ số liệu thực tế, dữ liệu được scan lại

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2023

CP1243-7+S7-1200

 CP1243-7+S7-1200

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Telecontrol center with "TeleControl Server Basic" SCALANCE M812-1 Industrial Ethernet Tunnel S7-1200 with CP 1243-7 HLTE LTE S7-1200 with CP 1243-1 Station SCALANCE w M812-1 Station'
Điều khiển từ xa cơ bản CP1243-7 với S7-1200 trên TIA PORTAL
CP 1243-7 LTE được sử dụng để kết nối không dây S7-1200 với mạng di động LTE (Long Term Evolution) thế hệ thứ 4. Tốc độ dữ liệu tăng lên so với GPRS và sự ra đời rộng rãi của LTE đã mở ra những lĩnh vực ứng dụng mới. CP1243-7 được đặc trưng bởi các thuộc tính sau:
– 1 kết nối mạng không dây di động LTE (4G)
(các phiên bản khác nhau cho EU và Bắc Mỹ)
– Truyền dữ liệu giá trị đo, biến điều khiển hoặc báo động được tối ưu hóa cho hệ thống điều khiển từ xa
– Hoạt động với địa chỉ IP cố định và địa chỉ IP động với hợp đồng điện thoại di động tiêu chuẩn
– Đồng bộ hóa thời gian dựa trên NTP (Network Time Protocol)
– Thiết lập kết nối theo yêu cầu thông qua cuộc gọi thoại hoặc tin nhắn văn bản
– Gửi và nhận tin nhắn văn bản
– Truy cập dịch vụ từ xa với BƯỚC 7 đến trạm biến áp qua mạng không dây di động

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

https://www.freyrscada.com/iec-60870-5-101.php

 IEC 60870-5-101 (also known as IEC 101) is an international standard, released at the beginning of the 90ies by  the IEC (International Electrotechnical Commission).


The protocol has found widespread use in the energy sector, and is still used today. It is based on the EPA architecture (Enhanced Performance Architecture) and defines only the physical link and application layers of the OSI model.

Five documents specify the base IEC 60870-5. The documents are:

 • IEC 60870-5-1 Transmission Frame Formats
 • IEC 60870-5-2 Data Link Transmission Services
 • IEC 60870-5-3 General Structure of Application Data
 • IEC 60870-5-4 Definition and coding of Information Elements
 • IEC 60870-5-5 Basic Application Functions

The IEC Technical Committee 57 also generated a companion standard IEC 60870-5-101 especially for remote controlled units RTU, connected to a Controlling Station either via V24(RS232) or RS485 serial communication. The IEC 60870-5-101 is based on the five documents IEC 60870-5-1 to 5.

Interoperability between devices by different vendors is ensured by the interoperability list, which is defined by the standard. In the list, the function range is defined for each device by marking the applicable functions. The common denominator between different vendor lists limits the possible function range.

As the original standard left more room for interpretation, there were many different implementations on a wide range of different devices many of which are mutually incompatible. To remedy this situation, major energy utilities, such as RWE, Bayernwerke (E.ON), have developed their own IEC 60870-5-101 based standards. The "Norwegian IEC 870-5-101 User Convention", managing line redundancy in particular, has found wide acceptance in Scandinavian countries.

IEC 60870-5-101 is known for the resilience of its link layer and for its simply structured application layer. The main focus was placed on on performance definition, so that some information needed for data decoding is not transmitted. For data decoding to work, parameter settings such as information object length, ASDU address length etc. need to be correct. This is not much of a problem, as interoperability lists help to achieve this.

Supported Information Types


Process information in monitoring direction :

 

1Single point informationM_SP_NA_1
2Single point information with time tagM_SP_TA_1
3Double point informationM_DP_NA_1
4Double point information with time tagM_DP_TA_1
5Step position informationM_ST_NA_1
6Step position information with time tagM_ST_TA_1
7Bit string of 32 bitM_BO_NA_1
8Bit string of 32 bit with time tagM_BO_TA_1
9Measured value, normalized valueM_ME_NA_1
10Measured value, normalized value with time tagM_ME_TA_1
11Measured value, scaled valueM_ME_NB_1
12Measured value, scaled value with time tagM_ME_TB_1
13Measured value, short floating point valueM_ME_NC_1
14Measured value, short floating point value with time tagM_ME_TC_1
15Integrated totalsM_IT_NA_1
16Integrated totals with time tagM_IT_TA_1
17Event or protection equipment with time tagM_EP_TA_1
18Packed start events of protection equipment with time tagM_EP_TB_1
19Packed output circuit information of protection equipment with time tagM_EP_TC_1
20Packed single point information with status change detectionM_PS_NA_1
21Measured value, normalized value without quality descriptorM_ME_ND_1

 

Process telegrams with long time tags ( 7 octets ) :

 

30Single point information with time tag CP56Time2aM_SP_TB_1
31Double point information with time tag CP56Time2aM_DP_TB_1
32Step position information with time tag CP56Time2aM_ST_TB_1
33Bit string of 32 bit with time tag CP56Time2aM_BO_TB_1
34Measured value, normalized value with time tag CP56Time2aM_ME_TD_1
35Measured value, scaled value with time tag CP56Time2aM_ME_TE_1
36Measured value, short floating point value with time tag CP56Time2aM_ME_TF_1
37Integrated totals with time tag CP56Time2aM_IT_TB_1
38Event or protection equipment with time tag CP56Time2aM_EP_TD_1
39Packed start events of protection equipment with time tag CP56time2aM_EP_TE_1
40Packed output circuit information of protection equipment with time tag CP56Time2aM_EP_TF_1

 

Process information in control direction :

 

45Single commandC_SC_NA_1
46Double commandC_DC_NA_1
47Regulating step commandC_RC_NA_1
48Set point command, normalized valueC_SE_NA_1
49Set point command, scaled valueC_SE_NB_1
50Set point command, short floating point valueC_SE_NC_1
51Bitstring 32 bitC_BO_NA_1

 

Command telegrams with long time tag ( 7 octets ) :

 

58( IEC 104 ) Single command with time tag CP56Time2aC_SC_TA_1
59( IEC 104 ) Double command with time tag CP56Time2aC_DC_TA_1
60( IEC 104 ) Regulating step command with time tag CP56Time2aC_RC_TA_1
61( IEC 104 ) Set point command, normalized value with time tag CP56Time2aC_SE_TA_1
62( IEC 104 ) Set point command, scaled value with time tag CP56Time2aC_SE_TB_1
63( IEC 104 ) Set point command, short floating point value with time tag CP56Time2aC_SE_TC_1
64( IEC 104 ) Bitstring 32 bit with time tag CP56Time2aC_BO_TA_1

 

System informationen in monitoring direction :

 

70End if initializationM_EI_NA_1

 

System information in control direction :

 

100(General-) interrogation commandC_IC_NA_1
101Counter interrogation commandC_CI_NA_1
102Read commandC_RD_NA_1
103Clock synchronization commandC_CS_NA_1
104Test commandC_TS_NB_1
105Reset process commandC_RP_NC_1
106Delay acquisition commandC_CD_NA_1
107( IEC 104 ) Test command with time tag CP56Time2aC_TS_TA_1

 

Parameter in control direction :

 

110Parameter of measured value, normalized valueP_ME_NA_1
111Parameter of measured value, scaled valueP_ME_NB_1
112Parameter of measured value, short floating point value P_ME_NC_1
113Parameter activationP_AC_NA_1

 

File transfer :

 

120File readyF_FR_NA_1
121Section readyF_SR_NA_1
122Call directory, select file, call file, call sectionF_SC_NA_1
123Last section, last segmentF_LS_NA_1
124Ack file, ack sectionF_AF_NA_1
125SegmentF_SG_NA_1
126DirectoryF_DR_TA_1
127( IEC 104 ) QueryLog – Request archive fileF_SC_NB_1

Protocol Features

 • Physical Layer

  PCM, Full-duplex operation in balanced mode, half-duplex operation in unbalanced mode

 • Link Layer

  Asymmetric transmission (unbalanced mode): Party line or point to point
  Symmetric transmission (balanced mode): Only point to point is possible

 • Application Layer

  On-demand transmission (e. g. single indications, analogs, ...)
  Spontaneous transmission (e. g. single indications with time tag, ...)
  Direct command transmission (with select before operate)
  Clock synchronization
  File Transfer

 • Address Space

  Common Address of ASDU: 1..65535
  Information object address: 1..16777215
  Link address: 0..65535

 • Royalty-free Readily deployable IEC 101 Server and Client Stack on royalty-free basis
 •  Developed in C language and can be ported to any Microcontroller platform
 •  Enables faster firmware development of IEC 60870-5-101 enabled field devices
 •  Supports all the major ASDU(Monitor, Control, Parameter, File Transfer)

Salient Features

 • Written in ANSI-Standard C Source Code, under a strict corporate coding standard, and supports C++, C#
 • Can be used with or without a Real Time Operating System (RTOS).
 • Transparent licensing scheme - No hidden costs, No deferred payments.
 • High performance, robust and scalable architecture
 • Provides a simple method for systems Integrators and OEMs to utilize standard tools to implement their systems
 • Our stacks are fully compliant with "POSIX" and tested in ubuntu, feroda, Debian, QNX, Linux Embedded OS and Various Cross compiler tool chains.
  Our all protocol stack supports "POSIX compliant operating system"
 • Context-based event-driven model
 • Multiple Server and Client Simulation
 • In a Single Server(link) simulate Multiple Stations (Common Address)
 • Supports Background Scan, Cyclic Data Transmission, Double Transmission, Redundancy and File transfer.
 • Balanced Mode and Unbalanced Mode Support
 • Supports "Select-Before-Operate" and "Direct-Execute" command execution modes
 • Our IEC 101 Library supports Cyber-security Features, based on IEC 62351 security standard (Parts 3, 5, and 8)