Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2023

WinCC Comfort/HMI Heartbeat nâng cao, kết nối HMI

 WinCC Advanced cung cấp một cách để theo dõi nhịp tim của HMI thông qua một con trỏ vùng được gọi là từ phối hợp. PLC có thể theo dõi bit tuổi thọ này và tìm ra khi nào HMI bị ngắt kết nối.

Blog này chỉ cho bạn cách theo dõi bit tuổi thọ của HMI trên PLC Siemens.

Tạo một biến khối dữ liệu kiểu Word có tên là wCoordinatorWord và mở các kết nối HMI trong Portal. Sau khi bạn chọn kết nối HMI được liên kết với PLC của bạn, hãy chọn tab con trỏ vùng.

Kích hoạt con trỏ vùng Phối hợp bằng cách chọn hộp kiểm Hoạt động và liên kết thẻ PLC 'wCoordinateWord' mà bạn vừa tạo.

WinCC phối hợp Word Heartbeat

Bây giờ chúng ta cần theo dõi bit 2 của từ phối hợp là bit cuộc sống. Bit cuộc sống chuyển đổi khoảng một lần mỗi giây.

Để trích xuất bit này từ từ điều phối, tôi sử dụng hàm fcWordToBits từ thư viện Siemens Open.

Siemens PLC word to bit

 

Nếu HMI bị hỏng hoặc không được kết nối với PLC, HMI sẽ không thể thay đổi bit này. Nếu giá trị của bit không thay đổi trong hai giây, bạn có thể tạm dừng lô đang chạy của mình hoặc kích hoạt cảnh báo HMI, mặc dù cảnh báo sẽ chỉ hiển thị trên HMI khi HMI được kết nối lại với PLC.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét