Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

Hướng dẫn TwinCAT và máy tính nhúng Bechoff CX

 

Hướng dẫn TwinCAT và máy tính nhúng Bechoff CX


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú: 
1. Hình ảnh/ Video minh họa được thực hiện bởi:
  • Phần mềm lập trình, cấu hình Beckhoff TwinCAT 2.
  • Máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows 10.
  • Máy tính nhúng Beckhoff CX1020 chạy hệ điều hành Windows Embedded Standard 2009.
2. Vui lòng ghi rõ nguồn www.vietmatic.com khi chia sẻ lại bài viết.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét