Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

TRIANGLE SOFWARE với hệ thống SCADA/ EMS.

 TRIANGLE SOFWARE với hệ thống SCADA/ EMS.

Các thành phần chính bao gồm:
1. Gateway: Có nhiệm vụ lấy dữ liệu từ hệ thống DCS ( gọi là dữ liệu thô ) sau đó chuyển đổi thành dữ liệu IEC 60870-5-101 hoặc 104 ( tiêu chuẩn IEC phía điều độ ) " Hiện nay đang dần chuyển sang 104 " : Sử dụng phần mềm Triangle IEC cho việc chuyển đổi dữ liệu
2. Hệ thống thông tin: Kênh truyền và hệ thống thiết bị truyền, tất nhiên rồi nghe là biết nó có nhiệm vụ truyền dữ liệu đi và sử dụng tích hợp cho Hotline - Điện thoại
3. Phần cơ sở dữ liệu phía trên điều độ ( Thuộc phạm vi của điều độ )
Việc trang bị hệ thống Scada/Ems về điều độ sẽ giúp điều độ giám sát được mọi hoạt động làm việc, sự cố, lên máy xuống máy, tăng giảm công suất.... Điều độ có thể tham gia điều khiển các thành phần quan trọng trong nhà máy thông qua chức năng phân quyền điều khiển.
Không có mô tả ảnh.
Tất cả cảm xúc:
16

0 nhận xét:

Đăng nhận xét