Thứ Tư, 31 tháng 1, 2024

Cách đo kiểm tra SCR

 Cách đo kiểm tra SCR bằng đồng hồ vạn năng

 

Đồng hồ vạn năng có thể được sử dụng để kiểm tra SCR sống chết khá hiệu quả. Quy trình đầu tiên là kiểm tra hoạt động của diode giữa các cực cổng và cực âm của SCR. 

 

Xoay công tắc chọn của đồng hồ vạn năng ở vị trí có điện trở cao. Nối đầu dò dương của đồng hồ vạn năng với cực dương của SCR và đầu dò âm với cực âm. Đồng hồ vạn năng sẽ cho biết mạch hở. Bây giờ đảo ngược các kết nối lại và đồng hồ vạn năng sẽ lại cho kết quả mạch hở.

Quảng cáo đặt hàng nhập

Sau đó nối cực dương và cực cổng của SCR với đầu dò dương của đồng hồ vạn năng và cực âm với đầu dò âm. Đồng hồ vạn năng sẽ cho kết quả điện trở thấp cho biết công tắc BẬT của SCR. Bây giờ cẩn thận tách cực cổng ra khỏi cực dương và một lần nữa đồng hồ vạn năng sẽ cho kết quả số đọc điện trở thấp ở trạng thái chốt. Ở đây pin vạn năng cung cấp dòng điện giữ cho triac. Nếu tất cả các kiểm tra trên đều dương tính, chúng ta có thể kết luận rằng SCR còn sống và đang hoạt động tốt, nếu không tức là nó đã chết và cần được thay thế.

 

Mạch kiểm tra SCR

Đây là một phương pháp khác để kiểm tra SCR. Hầu hết tất cả các loại SCR có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng mạch này. Mạch này chỉ đơn giản là để thực hiện chuyển mạch cơ bản bằng SCR. Kết nối SCR với mạch điện như trong sơ đồ và bật S2. Đèn không được phát sáng. Bây giờ nhấn nút nhấn công tắc S1 sẽ thấy đèn sáng cho biết công tắc bật của SCR. Đèn vẫn được bật ngay cả khi thả nút nhấn S1 (cho biết chốt). Nếu các kết quả kiểm tra trên là dương tính thì chúng ta có thể kết luận rằng SCR còn sống và vẫn ổn, nếu không thì nó đã chết và cần được thay thế.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét