Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

CẢM ÂM THE LAST OF THE MOHICANS- Chuyên mục: THE LAST OF THE MOHICANS CẢM ÂM THE LAST OF THE MOHICANS

 

CẢM ÂM THE LAST OF THE MOHICANS

F (MFM) R R... R F MFS
F S L... S F M F S... (MFM) R
F (MFM) R R... R F MFS

F S L... S F M F S... (MFM) R
F' L (F'M'R') L... R' F' (M'F'S')
(F'S'L') S' F' (M'F'S')... (MM') R'
F (MFM) R R... R F MFS
F S L... S F M F S... (MFM) R
F'M'R' (D'R') D' L
F'M'R' (D'R') D' L
F'S'L' S'F' (M'F'S')... M'R'

R'
https://musescore.com/user/4789776/scores/4864676


0 nhận xét:

Đăng nhận xét