Thứ Hai, 22 tháng 1, 2024

Truy cập vào đầu ghi bằng trình duyệt

Truy cập vào đầu ghi bằng trình duyệt

 
Sau khi đã thực hiện hai bước trên, bạn truy cập đầu ghi bằng trình duyệt web theo 2 bước sau:
 
 • Bước 1: Bạn mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của đầu ghi rồi bấm nút Enter.
 
 
 • Bước 2: Bạn nhập Username, Password rồi bấm Login hoặc Enter để đăng nhập vào đầu ghi.
 
 

Gán camera lên đầu ghi

 
 
Sau khi đã đăng nhập vào đầu ghi, bạn tiến hành gán camera IP Hikvision lên đầu ghi theo 2 bước sau:
 
 • Bạn phần mục Configuration (Cấu hình), mục System -> Camera Management để vào trình quản lý của camera.
 
 
Gán camera IP Hikvision vào đầu ghi.
 
 
Cách gán nhanh
 • Nếu camera chung mật khẩu với đầu ghi, bạn chọn Quick Add để thêm nhanh camera vào đầu ghi.
 • Sau khi bấm, đầu ghi sẽ tự động tìm kiếm các camera chung mạng.
 • Tiếp theo, bạn chọn vào camera muốn gán và bấm vào nút OK để thêm camera vào đầu ghi.
 • Sau đó, bạn nhấn F5 để làm mới trạng thái. Đầu ghi báo trạng thái gán camera Online nghĩ là bạn đã gán thành công.
 

 

 • Bạn chọn camera muốn gán vào đầu ghi -> ấn OK.

 

 

Cách gán thủ công
 
Bạn bấm vào nút Add. Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn nhập các thông số camera như IP Camera Address, Management, User Name, Password (mật khẩu ban đầu kích hoạt camera), Confirm.
Đồng thời bạn chọn Protocol là HIKVISION. Sau đó, bạn bấm OK. Cuối cùng, bạn bấm F5 để làm mới trạng thái và kiểm tra tình trạng.
 
 • Bạn ấn Add
 
 
 • Bạn điền các thông số cài đặt -> ấn OK.
 
 
 • Như vậy, chỉ cần thực hiện đúng 4 bước ở trên là bạn đã cấu hình camera IP Hikvision vào đầu ghi thành công.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét