Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

chống lại bạn

Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được nhờ ngược chiều gió.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét