Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Thành công

Để thành công trong công việc kinh doanh chúng ta cần loại bỏ đi những thói quen xấu và rèn luyện những thói quen tốt.
Trong cuộc sống hầu hết những gì chúng ta làm là do thói quen của chúng ta. Aristotle từng nói: "95% những gì chúng ta làm hàng ngày là do thói quen của chúng ta". Chúng ta cũng hiểu rằng để có được kết quả mới thì chúng ta cần phải có những hành động mới. Hành động được diễn ra và được điều khiển bởi những thói quen. Vậy cho nên để có những kết quả mới, bạn cần học cách tạo ra những thói quen mới. Đồng thời bạn phải học cách để quên đi những thói quen cũ. Những thói quen cũ là những thói quen xấu đã kìm hãm cuộc sống của bạn và đây là giờ phút để bạn quên nó đi.
Chỉ có việc lặp đi lặp lại một hành động liên tục mới có thể tạo ra được thói quen mới.
Dưới đây là 5 thói quen mà tôi thường xuyên áp dụng để có một cuộc sống tốt hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét