Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

MatrikonOPC

 

Máy chủ OPC cho ABB Symphony Harmony


 
Tải ngay

Máy chủ Bailey OPC (Trực tiếp) từ MatrikonOPC là Máy chủ OPC tuân thủ cho ABB (Bailey) cho phép trao đổi dữ liệu giữa các máy khách OPC và ABB (Bailey) INFI90 hoặc Mạng 90. Máy chủ OPC cung cấp quyền truy cập đọc và ghi vào các khối, truy cập vào mô-đun trạng thái, thuộc tính và khả năng tạo, xóa và điều chỉnh các khối. Truyền thông xảy ra thông qua kết nối nối tiếp hoặc SCSI với ABB Bailey HNCC, ICI03, ICI13, NCIU04 / CIU04, BRC100, BRC300 hoặc HNET S800. Máy chủ OPC tự tối ưu hóa để cung cấp khả năng truyền dữ liệu dễ dàng, hiệu quả và đáng tin cậy.
 
Các tính năng bao gồm:
  •  Đọc và ghi quyền truy cập vào các khối
  •  Quyền truy cập vào trạng thái và thuộc tính mô-đun
  •  Khả năng tạo, xóa và điều chỉnh các khối
  •  Viết điều chỉnh để tránh áp đảo hệ thống
  •  Kết nối với các thẻ được sử dụng phổ biến nhất để có tính linh hoạt tối đa
Máy chủ Bailey OPC (Trực tiếp) hiện có tính năng Báo động và Sự kiện OPC hoặc A&E. Cảnh báo có thể được tạo ra từ các giới hạn thấp, mức không logic, cảnh báo đầu ra, v.v.

Không giống như các giao diện Bailey to OPC khác, Bailey OPC Server (Trực tiếp) có thể cấp và từ chối quyền truy cập vào các thẻ dựa trên đăng nhập của người dùng. Máy chủ OPC này là một công cụ mạnh mẽ cho phép truy cập an toàn vào các hệ thống Điều khiển và Tự động hóa của bạn, đồng thời mở ra chân trời kết nối mới cho các bên khác và nó có sẵn với giá cạnh tranh. 

Máy chủ OPC cho Bailey trực tiếp từ MatrikonOPC sẽ kết nối với số điểm không giới hạn, không giống như các máy chủ OPC khác có giới hạn 500 điểm. Điều này có nghĩa là dữ liệu sẽ không bị mất khi các nhà khai thác chuyển đổi chế độ xem HMI chẳng hạn.

Để kết nối với các thiết bị Bailey thông qua Bailey SemAPI, hãy sử dụng Máy chủ MatrikonOPC cho Bailey SemAPI


Máy chủ OPC sever tạo sever để giao tiếp phần mềm S+ . Tiến hành giao tiếp với trong hệ thống

0 nhận xét:

Đăng nhận xét