Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2021

Hướng dẫn kết nối Board FK3U với WinCC V14 | Connect Board FK3U to WinCC V14

 dùng Kepsver EX 6 để truyền thông kết nối WIN CC tia portal V14 và FX3U mitsubishi


PLC (Mitsu + Siemens) và WinCC
❤️❤️ thiết kế được với WinCC (kể cả PLC mitsu qua OPC).

Sau này có thể mô phỏng thành công win CC trên phần mềm bất cứ giao diện nào

0 nhận xét:

Đăng nhận xét