Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Trình quản lý dữ liệu MatrikonOPC

 OPC Data Manager (ODM) là một ứng dụng phần mềm truyền dữ liệu từ máy chủ OPC này sang máy chủ OPC khác. Sử dụng ODM khi bạn cần chia sẻ, ánh xạ và kết nối dữ liệu OPC giữa hai hoặc nhiều hệ thống điều khiển (ví dụ: PLC và một DCS). Với ODM, kết nối này có thể được thực hiện với phần mềm tiêu chuẩn, sẵn có.

Các dây cứng truyền thống kết nối cả đầu vào và đầu ra của hệ thống điều khiển để truyền dữ liệu đó. Điều này khiến việc chia sẻ dữ liệu trở nên phức tạp để thiết lập đúng cách và tốn kém để duy trì. OPC rất thích hợp để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống của các nhà cung cấp khác nhau vì nó giúp loại bỏ các vấn đề kết nối do truyền thông độc quyền gây ra. Cách dễ nhất để kết nối hai Máy chủ OPC (một Máy chủ cho mỗi thiết bị) là sử dụng Trình quản lý dữ liệu OPC. OPC Data Manager được thiết kế đặc biệt để chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, lịch sử và Báo động & Sự kiện giữa hai hoặc nhiều hệ thống điều khiển theo cách an toàn và đáng tin cậy. Giao diện trực quan làm cho quá trình lập bản đồ nhanh chóng và dễ dàng.

Máy chủ OLE for Process Control (OPC) có sẵn cho mọi hệ thống lớn trên thị trường hiện nay. Các hệ thống hỗ trợ OPC chia sẻ dữ liệu bằng cách triển khai một ứng dụng dưới dạng máy khách OPC và một ứng dụng khác dưới dạng máy chủ OPC. Tuy nhiên, đôi khi không có ứng dụng nào là máy khách OPC; thay vào đó, cả hai đều là máy chủ. Hai máy chủ OPC không thể trao đổi dữ liệu, vì chúng được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và không thể tạo yêu cầu. OPC Data Manager giải quyết vấn đề này bằng cách hoạt động như một máy khách OPC 'hai đầu' hoặc 'mỏng' cho cả hai Máy chủ OPC. Nó yêu cầu dữ liệu từ một máy chủ và ngay lập tức gửi đến máy chủ OPC khác.

Các công ty sử dụng Trình quản lý dữ liệu MatrikonOPC
 • 3M
 • Tự động hóa Rockwell
 • Honeywell
 • Giấy quốc tế
 • WellDynamics
 • Quản lý quy trình Emerson

 • Trình quản lý dữ liệu sản phẩm liên quan hỗ trợ hoạt động theo cách dự phòng, nhưng khi cần hỗ trợ dự phòng cấp Máy chủ OPC, thì MatrikonOPC Redundancy Broker được sử dụng.   
  Tải xuống biểu dữ liệu


  Tải xuống sản phẩm:
  Trình quản lý dữ liệu OPC  Trình quản lý dữ liệu OPC

  Các tính năng bao gồm:
 • Hỗ trợ truy cập dữ liệu OPC 1.0a và 2.0
 • Hỗ trợ đầu vào OPC Alarms và Events 1.1
 • Hỗ trợ đầu ra Truy cập dữ liệu lịch sử OPC 1.2
 • Hỗ trợ cả truyền dữ liệu một chiều và hai chiều
 • Các trạng thái cho Thẻ, Máy chủ OPC chính và Máy chủ OPC Slave được
      hiển thị để khắc phục sự cố dễ dàng hơn
 • GUI cho Bảng cấu hình đã được cải thiện đáng kể để cung cấp cho
      người dùng thông tin họ cần biết
 • Hiện có tính năng Dự phòng
 • Hỗ trợ ghi Giá trị, Chất lượng và Dấu thời gian vào Máy chủ HDA
 • Không cần lập trình
 • Giao tiếp máy chủ với máy chủ
 • Hỗ trợ COM / DCOM
 • Có thể chạy như một dịch vụ Windows
 • Cho phép người dùng kiểm soát việc truyền dữ liệu dựa trên chất lượng
 • Đi kèm với máy chủ riêng, Máy chủ MatrikonOPC cho Trình quản lý dữ liệu

 • Cấu hình hàng loạt.
  ODM cho phép bạn thực hiện cấu hình hàng loạt bằng cách nhập tệp CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) từ các ứng dụng như Microsoft Excel.

  Mô phỏng và Kiểm tra
  Đôi khi, phần cứng cần thiết để kiểm tra có thể không khả dụng. Với ODM, việc thiếu phần cứng sẽ không làm chậm tiến độ kiểm tra của bạn. Bất kể máy chủ OPC nào đang được sử dụng, ODM có thể đưa nó vào dữ liệu mô phỏng bằng Máy chủ mô phỏng MatrikonOPC .

  Thông lượng ổn định (dựa trên PIII 400 MHz)
  10.000 lần đọc mỗi giây
  3.000 lần đọc / ghi mỗi giây  Giá trị
  Có thể dễ dàng truy cập giá trị của bất kỳ điểm nào bằng cách nhấp đúp vào điểm đó.  Dự phòng
  Sử dụng ODM để triển khai dự phòng đầy đủ. ODM chính thực thi trên một PC, trong khi ODM dự phòng (trên PC khác) giám sát hoạt động của chính. Nếu ODM ở chế độ chờ phát hiện lỗi, nó sẽ xử lý ngay lập tức. Điều này đảm bảo rằng chỉ một ODM truyền dữ liệu tại một thời điểm và tránh mất mát dữ liệu. ODM cũng có thể được sử dụng với Nhà môi giới dự phòng MatrikonOPC (ORB) .  Nhiều tùy chọn
  Mỗi điểm có thể được cấu hình riêng biệt để chia tỷ lệ các giá trị và cung cấp các giá trị lỗi mặc định.  Khởi động tự động
  Cấu hình đơn giản cho phép bạn lưu thông tin đăng nhập đặc biệt. Trong trường hợp tắt đột xuất, ODM sẽ tự động khởi động lại cùng với các dịch vụ Windows khác, đăng nhập vào các máy chủ OPC cần thiết và khôi phục hoàn toàn mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng.

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét