Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Truyền thông mobus

 Đầu tiên là phải có module modbus, sau đó là có manual modbus của thiết bị cần đọc rồi sử dụng hàm đọc modbus có sẵn để đọc thôi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét