Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2021

Có nhiều thuật ngữ để mô tả các đầu vào và đầu ra kỹ thuật số; "P-lesend" và "P-schaltend" (PNP), "M-lesend" và "M-schaltend" (NPN) bằn

 https://support.industry.siemens.com/cs/document/23451499/what-is-the-meaning-of-the-terms-sinking-(german%3A-p-lesend-)-and-sourcing-(german%3A-m-lesend-)-in-digital-modules-of-simatic-?dti=0&lc=en-WW

Có nhiều thuật ngữ để mô tả các đầu vào và đầu ra kỹ thuật số; "P-lesend" và "P-schaltend" (PNP), "M-lesend" và "M-schaltend" (NPN) bằng tiếng Đức và chìm / tìm nguồn cung ứng bằng tiếng Anh.

Hơn nữa, bạn có thể mô tả hoặc sắp xếp thứ tự các đầu vào và đầu ra kỹ thuật số như sau:

 • tình trạng logic
 • tín hiệu điện
 • hệ thống dây điện và chuyển mạch

Hai bảng dưới đây cho thấy mối quan hệ giữa thuật ngữ và phép gán:

Đầu vào kỹ thuật số (24V)

Thuật ngữTrạng thái logic Tín hiệu điệnChuyển mạch 
 • P-lesend
 • Đầu vào chìm
 • Công tắc nằm giữa DC 24 V và mô-đun
 
1 (đúng)24 V

Hình 1
0 (sai)0 V (hoặc mở)
 • M-lesend
 • Tìm nguồn cung ứng đầu vào
 • Công tắc nằm giữa mô-đun và mặt đất
 
1 (đúng)0 VHình 2
0 (sai)24 V (hoặc mở)

Bảng 1

Đầu ra kỹ thuật số (24V)

Thuật ngữTrạng thái logicTín hiệu điệnChuyển mạch 
 • P-schaltend
 • Tìm nguồn cung ứng đầu ra
 • Transistor PNP
 • Tải trọng nằm giữa mô-đun và mặt đất
1 (đúng)24 V 

Hình 3
0 (sai)0 V (hoặc mở)
 • M-schaltend
 • Đầu ra chìm
 • Transistor NPN
 • Tải nằm giữa
  DC 24 V và mô-đun
1 (đúng)0 V

Hình 4
0 (sai)24 V (hoặc mở)

ban 2

0 nhận xét:

Đăng nhận xét