• Hotline: 0989.000.420
Học Học Nữa - Học Mãi
Liên hệ quảng cáo
Giáo trình Điện công trình

Giáo trình Điện công trình

Giáo trình Điện công trình được biên soạn làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành kiến trúc và xây dựng, làm cẩm nang cho việc...

karaoke

karaoke

https://drive.google.com/drive/folders/1hhmrk6wIjijQpcT7z50U37pJjqoM6Bjc?usp=sharing

tài liệu sách

tài liệu sách

https://drive.google.com/drive/folders/0BzJcDTSAo9tOZ3pUTzNPcHZ5X1U?fbclid=IwAR3zuiepsH0W4UasE4vo5wIcOjZR_sHO_7TzLHo12-IeC57P0RNlBSRtsvE

encore

encore

https://drive.google.com/drive/folders/1re_jXJ8ewDnCMQooa6sytiFBaQMdmPly?usp=sharing

cách vào dây

cách vào dây

Mỗi pha có 2 tổ bối, mỗi tổ bối 3 bin B1, Pha A vào 1 tổ bối trước, nhưng để chờ 1,2,4 vào rãnh 9,10,12 B2 vào tổ bối thứ nhất pha B rãn...

Các hàm ngày tháng trong Excel

Các hàm ngày tháng trong Excel

Các hàm ngày tháng trong Excel thường ít được quan tâm vì hầu hết người dùng Excel thường tập trung vào các hàm tính toán với con số. Tuy nh...